JooMix.org

Blåsjöns Fjällanläggning önskar en vinterturism både för skoteråkare, längdskidåkare och utförsåkare – och detta fungerar om vi bara respekterar varandras intressen. Det finns stora vidder och det snöar mycket i vårt område, och det blir roligare och säkrare om vi är överens om på vilka områden vi åker skoter och vilka vi åker skidor. Det har skett en stor förändring i och med Frostvikens skoterklubbs information om anvisade friåkningsområden, och vi vill passa på att tacka alla skoteråkare som fått informationen och respekterat att Mesklumpen inte ingår i dessa områden. Vi vill ändå bidra med information i våra kanaler och vara övertydliga för att få ut information om att Mesklumpen ska hållas fri från skoteråkning (ledåkning undantagen).

Vi ber er att respektera att Mesklumpen reserveras för skidåkare. Vi har fler och fler lössnöåkande skidgäster som också vill känna på puder och deras enda möjlighet till liftbunden åkning är bara på Mesklumpen. Så var snäll och ge även dem möjligheter att få leka i orörd snö. Från toppen och österut ner mot Ankarvattnet låter vi de lössnöåkande utförsåkarna hålla till – och den västra sidan upplåter vi till tur- och längdåkarna.

Som skoteråkare är du alltid själv ansvarig för var du åker. Du kan inte följa någon annans spår och tro att det betyder att åkning är tillåten.

Vi på Blåsjöns Fjällanläggning vill förtydliga att det är totalt skoterförbud i skidanläggningen. Det är förenat med livsfara att uppehålla sig i skidanläggningen där man kan krocka med skidåkare. Liftpersonalen måste av naturliga skäl framföra skotrar i anläggningen och de är således de enda som får avvika från leden - oavsett om skidbacken är öppen eller inte.

Vi önskar er en härlig vintervistelse hos oss i Frostviken!

Priser 2019


 

Frostvikens regleringsområde:

I Frostviken har det bildats ett kommunalt regleringsområde, vilket gäller från 2018-09-19 tills vidare. Lokala föreskrifter måste följas!

Du måste nu:

I förväg erlägga vid var tid gällande avgift för ledernas/friåkningsområdets nyttjande.

För polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att han/hon i förekommande fall äger rätt att färdas i området enligt undantagsbestämmelser.

Iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk och rennäring som gällande lagar föreskriver.

I övrigt följa de närmare bestämmelser som friåkningsområdets vid var tid ansvariga drifts- och förvaltningsorganisation ställer upp för tillträde till området.

Lokala föreskrifter måste följas, se nedan:

  • Om du närmar dig vilt eller en renhjord, sakta ned eller helst stanna och slå av motorn. Observera hur djuren beter sig och agera respektfullt genom att ge djuren fri lejd.

  • Visa hänsyn och respekt till övriga som vistas i området, människor, djur och natur!

  • De skotergäster som vistas i friåkningsområden är skyldiga att informera sig om vilka föreskrifter som gäller för dagen.

  • Aktuell information finns på webbplatsen www.vinterturism.se, www.frostvikensskoterklubb.se, Naturvärdarna i Frostviken på www.facebook.se, Skoterinfo i Jormvattnet eller via informationsmöten med våra naturvärdar.

  • Det är endast tillåtet att ta sig upp/ner till friåkningsområden via de befintliga markerade skoterlederna.

  • Respektera att privata skoterleder endast får användas av behöriga.

  • Vid körning i tätbebyggt område gäller max 30 km/timme.

  • All skoterkörning efter klockan 22.00 i tätbebyggelse och friåkningsområdena undanbedes, med undantag för ledkörning.

Öppethållande 2020

Liftarna är öppna 9.30-16.30

v     5-7  Helgöppet (fredag endast hotellbacken)
v   8-10 • Öppet hela veckan
v 11-14  Helgöppet (fredag endast hotellbacken)
v 15-16 • Öppet hela veckan
v 17-18 • Helgöppet vid lämpliga snöförhållanden.

Ställ upp ideellt!

Om du står i liften en dag under säsongen 2019 får du möjlighet att köpa säsongsliftkort till 50% rabatterat pris. Det kan vara till dig själv, ditt barn eller någon annan i din familj. Rabatten är giltig direkt när du skrivit upp dig, men om du sedan avanmäler dig blir säsongkortet ogiltigt tills du gjort din arbetsdag eller tills du betalat resterande kostnad på liftkortet.

Vi hoppas att detta system fungerar, och att ni som hjälper till förstår hur mycket er hjälp betyder för Fjällanläggningen!

Vi ses i backen i vinter!

/ Styrelesen för Blåsjöns Fjällanläggning (Blåsjöns Framtid)"

Välkomna!


Ev. ändringar meddelas på facebooksidan Blåsjöns Fjällanläggning.

Så tycker våra gäster

“Trevlig personal och fantastisk åkning i underbar natur!”

--- Kristoffer Toffe Andersson ---

...   

Nyhetsbrev